پیام تبریک

جناب آقای دکتر بهروزی نیا ریاست محترم هیئت مدیره انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی معلولین...

بیشتر بخوانید... ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

کم شدن یک ساعت زمان کاری کارگاه های...

کم شدن یک ساعت زمان کاری کارگاه های تولیدی در ماه رمضان      ...

بیشتر بخوانید... ۱ خرداد ۱۳۹۷